top of page

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του παρόντος ιστοτόπου υπόκειται στους παρακάτω όρους αναπόσπαστο τμήμα των οποίων αποτελεί η ενότητα με τίτλο «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» και η «Πολιτική Cookies». Επισημαίνεται ότι ο επισκέπτης οφείλει να μελετήσει, να κατανοήσει και να αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σημειώνεται ότι η χρήση του παρόντος ιστοτόπου επιτρέπεται μόνο σε ικανά για δικαιοπραξία άτομα σύμφωνα με το νόμο. Οι όροι χρήσης αποτελούν τη συμφωνία μεταξύ του επισκέπτη και της επιχείρησής μας για την πλοήγηση στη σελίδα και την παροχή πληροφοριών για τις υπηρεσίες μας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του ιστότοπου, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του. Διευκρινίζεται ότι η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Συνεπώς, πριν την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα και πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή, ο επισκέπτης οφείλει κάθε φορά να διαβάσει, να αποδεχτεί και να τηρήσει τους κάτωθι όρους. Η αποδοχή των παρακάτω όρων επέχει θέση υπογραφής γραπτής συμφωνίας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης – πελάτης διαφωνεί με οποιονδήποτε από τους παρακάτω όρους οφείλει να μην περιηγηθεί στον ιστότοπό μας και να μην προχωρήσει σε καμία συναλλαγή ακόμη δε, οφείλει να μην καταχωρίσει προσωπικά του δεδομένα τόσο στην παρούσα ιστοσελίδα όσο και σε καμία σελίδα στην οποία φέρεται ως διαχειρίστρια η επιχείρησή μας (βλ. παρακάτω «Links»). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με το περιεχόμενο των όρων χρήσης του ιστότοπου, παρέχεται δυνατότητα επικοινωνίας με τους τρόπους που ορίζονται παρακάτω.

 Η Επιχείρηση

Τις υπηρεσίες που προβάλλονται στην παρούσα ιστοσελίδα διενεργεί η επιχείρηση με την επωνυμία ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΛΑΣ - LABELART  που εδρεύει στο Ναύπλιο επί της Λεωφ. Ασκληπιού 133.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου (φωτογραφίες, λογότυπα, κείμενα, βίντεο, γραφικά κ.α.), με εξαίρεση τα τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων επί των προϊόντων που παρουσιάζει η επιχείρηση, αποτελεί προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από το νόμο (Copyright © ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΛΑΣ 2020). Απαγορεύεται αυστηρά η εν όλω ή εν μέρει χρήση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή και κοινοποίηση φωτογραφιών, αγγελιών, δημοσιεύσεων ή άλλων ανακοινώσεων για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς την έγγραφη συναίνεση της επιχείρησης.

Συνδέσεις με άλλες Ιστοσελίδες (LINKS)

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (Links). Η παροχή των Links από την επιχείρηση μας δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Οι συνδέσεις αυτές αφορούν κατά κύριο λόγο την πλοήγηση στις σελίδες της επιχείρησης μας στα social media (Facebook, Pinterest, Instagram). Τα Links παρέχονται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με δική τους ευθύνη αφού προηγουμένως ενημερωθούν για τους όρους χρήσης τους, την ακολουθούμενη πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική Cookies.

Διαφημίσεις

Η επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα να διαφημίζει και να προβάλει στον παρόντα ιστότοπο προϊόντα άλλων εταιρειών, εφόσον το περιεχόμενο των διαφημίσεων αυτών σχετίζεται άμεσα με την δραστηριότητά μας και δεν είναι υβριστικό, πορνογραφικό ή παραπλανητικό.

Συναλλαγές

Για την παροχή των υπηρεσιών μας ο πελάτης απαιτείται να έρθει σε επικοινωνία με την επιχείρησή μας. Για την ολοκλήρωση των συναλλαγών ο πελάτης καλείται να αποδεχθεί έγγραφη προσφορά των υπηρεσιών μας. Ωστόσο, η επιχείρησή μας επιφυλάσσεται ρητά να μην προχωρήσει σε εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, παρά την τυχόν εκφρασμένη αποδοχή εκ μέρους του πελάτη, εάν η συναλλαγή ενδέχεται να είναι παράνομη ή να θέσει σε κίνδυνο τα συμφέροντά μας.

Αποκλεισμός – Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης - πελάτης από την πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ούτε βεβαίως για τυχόν δυσλειτουργίες που σχετίζονται με το λογισμικό του χρήστη ή τη διαθεσιμότητα του διαδικτύου. Ομοίως, δεν εγγυόμαστε ότι η ιστοσελίδα και οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών - πελατών παρέχονται χωρίς «ιούς». Για την  αποκατάσταση ή επιδιόρθωση τέτοιων προβλημάτων ευθύνεται αποκλειστικά ο επισκέπτης.

Προσωπικά Δεδομένα

Για την επικοινωνία με την επιχείρησή μας, ο επισκέπτης υποχρεούται να συμπληρώσει ηλεκτρονικά τα απολύτως αναγκαία προσωπικά του δεδομένα (βλ. την ενότητα «Πολιτική Απορρήτου»). Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη - πελάτη του ιστότοπου (συμπεριλαμβανομένων των cookies) υπόκειται στους όρους που περιλαμβάνονται στην «Πολιτική Απορρήτου». Για τα Cookies βλ. αναλυτικά την «Πολιτική Cookies».

Δικαιοδοσία - Αρμοδιότητα

Για οποιαδήποτε δικαστική διαφορά ανακύψει σχετικά με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παραπάνω όρων, εφαρμοστέο δίκαιο ορίζεται το ελληνικό. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια του Ναυπλίου.

Επικοινωνία

Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει άμεσα με την επιχείρησή μας για κάθε θέμα που τον αφορά με τους τρόπους επικοινωνίας που ορίζονται στην ιστοσελίδα.

Δηλώσεις Επισκέπτη - Πελάτη

Ο επισκέπτης δηλώνει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτόν κατά τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς και αληθείς. Επίσης, δηλώνει ότι τόσο για την πλοήγηση όσο και για την οποιαδήποτε συναλλαγή με το κατάστημά μας ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ το σύνολο του περιεχομένου των παρόντων όρων χρήσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ  Σύνταξη  12/8/2020

Η επιχείρηση ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΓΛΑΣ - LABELART (στο εξής “η επιχείρηση”) αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/πελατών. Επισημαίνεται ότι ως δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα ορίζεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (2016/679/ΕΕ – ΓΚΠΔ) κάθε πληροφορία με την οποία μπορεί να ταυτοποιηθεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Τέτοια δεδομένα αποτελούν ενδεικτικά το όνομα, το επώνυμο, η ηλικία, η διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων κ.α. Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας. Η παρούσα πολιτική απορρήτου είναι απολύτως συμβατή με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την ελληνική νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να ενημερώσει τους επισκέπτες/πελάτες σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό μας. Διευκρινίζεται πως η επιχείρησή μας μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Με την πλοήγηση και χρήση του παρόντος ιστοτόπου, οι επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Ποιοι είμαστε: Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών μας είναι ο Ιωάννης Σούγλας (Ασκληπιού 133, Ναύπλιο). Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου, ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με την επιχείρησή μας: Τηλεφωνικά: 211 800 8001 - Με e-mail: info@labelart.gr

Ποια δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε;

Για την πλοήγηση στον παρόντα ιστότοπο ο επισκέπτης δεν είναι υποχρεωμένος να μας παράσχει προσωπικές του πληροφορίες, παρά μόνο εάν επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας για τις υπηρεσίες μας.

Διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα που καταχωρούνται στο πεδίο “Log in” διατηρούνται κρυπτογραφημένα στη βάση δεδομένων, αλλά προσωρινά η σχετική εφαρμογή δεν είναι διαθέσιμη.

Ειδικότερα συλλέγουμε:

 • Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο )

 • Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, e-mail)

 • ΙP, Cookies

Η επιχείρησή μας ενημερώνει του επισκέπτες/πελάτες της ότι τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεται παραμένουν άκρως εμπιστευτικά.

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των επισκεπτών/πελατών για σκοπούς που σχετίζονται με τις μας υπηρεσίες.

Παρακάτω παραθέτουμε αναλυτικά τους σκοπούς επεξεργασίας:

 1. Ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας

 1. Διαφημιστική προώθηση των υπηρεσιών μας. Βλ. αναλυτικά την πολιτική Cookies.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων επιτελείται πάντοτε στο πλαίσιο των αρχών και των κανόνων επεξεργασίας του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλογή δεδομένων: Η συλλογή των δεδομένων από τους πελάτες μας στον παρόντα ιστότοπο γίνεται ως εξής:

 1. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα “Log in”. (Προσωρινά εκτός λειτουργίας).

 2. Με τη συμπλήρωση των στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας της σελίδας μας.

 3. Με την αποδοχή όλων των cookies.

Ασφάλεια δεδομένων: Η επιχείρησή μας εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας προκειμένου οι προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών μας να προστατεύονται από φθορά, καταστροφή ή κοινολόγηση σε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή τους και να αποφεύγεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτές. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους αποθηκεύονται τα δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλές περιβάλλον με περιορισμένη φυσική πρόσβαση. Χρησιμοποιούμε επίσης τεχνικά μέτρα για τον περιορισμό της ηλεκτρονικής πρόσβασης. Εάν τα δεδομένα πρέπει να διαβιβαστούν σε τρίτο (π.χ. λογιστήριο), απαιτούμε να θεσπίσει παρόμοια μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν. Διευκρινίζουμε σε κάθε περίπτωση ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου είναι τα απολύτως απαραίτητα για τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργία των συναλλαγών μας. Είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχουν οι υπάλληλοί μας οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και σε ορισμένες περιπτώσεις και με άκρως αυστηρές διαδικασίες οι συμβεβλημένοι εκτελούντες την επεξεργασία συνεργάτες μας (λ.χ. εξωτερικό λογιστήριο κ.α.), οι οποίοι όμως έχουν δεσμευθεί για την τήρηση εμπιστευτικότητας. Επιπλέον, διαθέτουμε επαρκείς μηχανισμούς ασφαλείας και λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν παραβίαση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων (διαρροή, αποκάλυψη, πρόσβαση από μη δικαιούμενα πρόσωπα) από τα συστήματά μας.

Αποδέκτες δεδομένων - διαβιβάσεις: Διευκρινίζεται ότι η επιχείρησή μας δεν διαβιβάζει εκτός Ε.Ε. τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Εξαίρεση αποτελεί η αποδοχή ορισμένων κατηγοριών Cookies. Βλ. αναλυτικά την πολιτική Cookies.

Εφόσον η διάθεση των δεδομένων των πελατών μας σε συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για τη συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση ή την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων, διαθέτουμε τα δεδομένα αυτά στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Τα ανωτέρω δεδομένα που αντλούνται από τον πελάτη για την κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών/έργου κ.λπ. διατηρούνται κατ’ αρχήν για ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, ή σε περίπτωση που ορισμένα δεδομένα σας αποτυπώνονται σε φορολογικά παραστατικά (π.χ. όνοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή και ΑΦΜ), η επιχείρηση μας επιφυλάσσεται ρητά να τα διατηρήσει για διάστημα άνω του έτους και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η οποιαδήποτε τυχόν δικαστική απόφαση ή μέχρι το πέρας οποιουδήποτε διοικητικού ελέγχου ή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου νομίμου ορίου διατήρησης των βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Να γνωρίζετε εάν και κατά πόσο τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται οποιασδήποτε μορφής επεξεργασία, και ειδικότερα τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε, τους αποδέκτες των δεδομένων σας εντός και εκτός Ε.Ε., το χρονικό διάστημα για το οποίο τηρούμε τα δεδομένα σας καθώς και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

 • Δικαίωμα διόρθωσης: Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

 • Δικαίωμα περιορισμού: Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. Σημειώνεται πάντως πως η επιχείρησή μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

 • Δικαίωμα εναντίωσης: Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (άρθρο 21 ΓΚΠΔ), εκτός εάν αποδείξουμε ότι υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων σας ή η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση των νομικών μας αξιώσεων.

 • Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 17 ΓΚΠΔ. Επισημαίνεται ότι η επιχείρησή μας έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημά σας για διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομίμων δικαιωμάτων μας ή την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας.

 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την επιχείρησή μας σε οποιονδήποτε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (άρθρο 20 ΓΚΠΔ). Επισημαίνεται πως το δικαίωμα στη φορητότητα δεν συνεπάγεται και τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

 • Δικαίωμα καταγγελίας: Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως ή με ηλεκτρονικά μέσα στον «υπεύθυνο επεξεργασίας». Η επιχείρησή μας σεβόμενη απολύτως τα δικαιώματά σας, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η επιχείρησή μας, σε κάθε περίπτωση, θα σας ενημερώσει για την τυχόν παράταση της προθεσμίας απάντησης εντός τριάντα (30) ημερών. Η άσκηση των δικαιωμάτων σας δεν απαιτεί κανένα κόστος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που τα αιτήματα των επισκεπτών/πελατών είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, έχουμε το δικαίωμα είτε να επιβάλουμε στον επισκέπτη/πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθούμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά/στα αιτήματά του.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών μας είναι ο κ. Ιωάννης Σούγλας (Ασκληπιού 133, Ναύπλιο, Τηλ. 211 800 8001, E-mail: info@labelart.gr)

Ποια δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε;

●      Στοιχεία ταυτότητας (όνομα, επώνυμο κ.λπ.)

●      Στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου, e-mail κ.α.)

●      Στοιχεία τόπου/διεύθυνσης κατοικίας

●      ΑΦΜ (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου)

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των πελατών μας αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με τις τυπογραφικές εργασίες, την κατασκευή επιγραφών, την ετικετοποιία και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

●Ασφάλεια δεδομένων: Η επιχείρησή μας εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ασφάλειας προκειμένου οι προσωπικές πληροφορίες των πελατών μας να προστατεύονται από κάθε αθέμιτη επεξεργασία.

● Διαβιβάσεις - Αποδέκτες: Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία μας δεν διαβιβάζει σε άλλη χώρα τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της. Εφόσον η διάθεση των δεδομένων των πελατών μας σε συμβεβλημένους εκτελούντες την επεξεργασία είναι επιβεβλημένη για τη συμμόρφωσή μας με έννομη υποχρέωση (λ.χ. από τη φορολογική νομοθεσία) ή την άσκηση νομικών μας αξιώσεων ή και για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών μας, διαθέτουμε τα δεδομένα αυτά στο μέτρο που είναι απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών μας.

● Χρόνος διατήρησης δεδομένων: Τα ανωτέρω δεδομένα που αντλούνται από τον πελάτη για την κατάρτιση σύμβασης παροχής υπηρεσιών/έργου κ.λπ. διατηρούνται κατ’ αρχήν για ένα (1) έτος μετά την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα κρίνονται απαραίτητα για τη διασφάλιση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων, ή σε περίπτωση που ορισμένα δεδομένα σας αποτυπώνονται σε φορολογικά παραστατικά (π.χ. όνοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή και ΑΦΜ), η επιχείρηση μας επιφυλάσσεται ρητά να τα διατηρήσει για διάστημα άνω του έτους και μέχρι να καταστεί αμετάκλητη η οποιαδήποτε τυχόν δικαστική απόφαση ή μέχρι το πέρας οποιουδήποτε διοικητικού ελέγχου ή μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου νομίμου ορίου διατήρησης των βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Με τον Γενικό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

●      Δικαίωμα πρόσβασης

●      Δικαίωμα εναντίωσης

●      Δικαίωμα διόρθωσης

●      Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

●      Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

●      Δικαίωμα στη φορητότητα

●      Δικαίωμα καταγγελίας (www.dpa.gr)

ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ:

cropped-logo-final-basic-2-300x78.png
bottom of page